Begen, Norway

Betydningen av deltagelse i Nordiske Trebyer - og erfaringsutveksling

Bergen kommune har gode erfaringer med å delta i Nordiske Trebyer. I all hovedsak har nettverket gitt inspirasjon til å danne lokalt treforum og ta med erfaringer i ulike prosjekter. Som eksempel kan nevnes nettstedet Bergen Wood. Kort oppsummeres noen konkrete eksempler på prosjekter som delvis springer ut fra erfaringer og inspirasjon fra medlemskap i Nordiske Trebyer:

 • Bekjentskap med den norske organisasjonen “Norwegian Wood” og dens virke. Bergen kommune er blitt forespurt fra departementet og Trefokus v/Aasmund Bunkholt om å føre Norwegian Wood satsingen videre i Bergen i sin lokale drakt. Bergen kommune arbeider for tiden med program for denne satsingen. Oppstart er planlagt høst 2008/vinteren 2009. Bergen kommune skal ha en lederrolle for dette og vil ha fokus på tre og design. Samtidig vil en vektlegge gode energi- og miljø løsninger.
 • Bergen kommune har også i sin landbruksplan lagt opp til en satsing og utbygging av skogsveier for å kunne benytte kortreist/lokalt trevirke. Formålet er både å redusere transportkostnadene og å styrke landbruket.
 • Bergen kommunes eget selskap, Bergen Tomteselskap A/S, har lagt stasingen på bruk av tre og fokus på lavenergibygg til grunn i sitt utviklingsarbeid.
 • Vi har fokus på bruk av tre i nye studentboliger, jf “Femårsvisjonen for studentboligbygging i Bergen”.
 • Bergen kommune har på Søreide, i Ytrebygda bydel, satt tre som premiss for planarbeid for skole og stedsutvikling
 • Bergen kommune og Bergen interkommunale renovasjonsselskap har fokus på utnyttelse av tre og flis som energikilde, og har under utvikling et fjernvarmeprosjekt basert på biobrensel i regi av BKK Varme A/S.
 • Kommunen har etablert et byutviklingsforum hvor sekretæriats- funksjonen ligger i byrådsavdelingen. Treforum, estetikk og arkitektur, energi og miljø er viktige satsingsområder. Byutviklingsforumet samarbeider med universitet, høgskoler og organisasjoner.
 • Grønn etat har utarbeidet en egen plan for pleie av trær.
 • I regi av byantikvaren har en fokus på tresatsing generelt for den historiske trebyen Bergen. “Fra Unesco arv til moderne treby” Verdiskapningsprosjekt Sandviken med fokus på kulturminner, nye utviklingsprosjekt i tre – et viktig tresatsingsområdet. Her har man også et restaureringsprosjekt av gamle trerenner fra vann- og avløpssystemet.
 • Etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner via lokalt Treforum. Arkitekthøyskolen og Kunsthøyskolen , begge i Bergen. I forumet deltar også Fylkesmannen i Hordaland, Innovasjon Norge, Trefokus m.fl.

Undertegnede takker for inspirasjon gitt gjennom nettverket, – en viktig møteplass for erfaringsutveksling med inspirasjon for den lokale utvikling. Vi ser frem til videre samarbeid med våre gode venner i nordiske Trebyer.

Contact Information

bergen

Head of Climate Section for the Department of Urban Development, Climate and Environment

Eva Britt Isager

+47 5556 5703

eva.isager@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no

 • TATT GODT IMOT

  NORDISK MASSIVTRE ER I FULL GANG MED å TRANSPORTERE PRODUKSJONSUTSTYR FRA LUSTER I SOGN TIL SIVA I KONGSVINGER. Av Bård Engh – I midten av april skal vi ha alt utstyret på plass. Så begynner...
  Read More
 • Konferanse – Fremtiden er fornybar!

  DAGSKONFERANSE OM TREARKITEKTUR OG EFFEKTEN AV TRE PÅ MENNESKER, 5 APRIL, HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET Vi inviterer til en spennende dagskonferanse med fokus på bruk av massivtre i større bygg og effekter ved bruk av tre...
  Read More
 • WOOD BUILDING SUMMIT SKELLEFTEÅ

  Wood Building Summit is a meeting point for knowledge sharing on sustainable and efficient wood building. Every second year the summit is held in Skellefteå, a city where the municipality, Academy and industry cooperate in...
  Read More
 • ICBT 2017

  3rd International Conference on Timber Bridges Skellefteå, Sweden, 26-29 June, 2017 SP Technical Research Institute of Sweden in cooperation with Luleå University of Technology have the pleasure to invite you to a Conference on Timber...
  Read More
 • Welcome to Trondheim 27th-29th of September 2017

  Forum Wood Building Nordic 2017 invites you to Trondheim, Norway for the sixth Nordic conference focusing on zero emission cities and neighbourhoods. Cities are growing, how do we make them grow green in the future?...
  Read More
 • PUDASJäRVI – THE LOG CAPITAL AND A NEW MEMBER OF NWC

  Log is the natural choice for building material in the densely forested municipality of Pudasjärvi. Pudasjärvi showcases some of the world’s foremost modern public log buildings, along with other log houses, such as the church...
  Read More
 • KONGSVINGER ER MEDLEM I NORDISKE TREBYER

  Kongsvinger er en by i kontinuerlig utvikling. Det bygges og det rives. En levende by er aldri ferdig. Fremtidens Kongsvinger er en by med mer liv og røre. Omgivelsene betyr mye for mange. Vi trives...
  Read More
 • TRETORGET I ELVERUM

  Tretorget as har sitt hovedkontor i Elverum i Norge og er et konsulent firma som jobber som pådrivere for innovasjon og bedre resultater innen skog – og trenæringa. Eierne er de store skog – og...
  Read More
 • KEMI – NEW MEMBER IN NWC

  The city of Kemi has joined the Nordic Wooden Cities -network as a third city in Finland. The city government of Kemi made the decision in this matter on 30th May 2016. The cities of...
  Read More
 • TRE-KANTEN I KRISTIANSAND

  Tomten er et restareal på 5,6 da som ligger over nye tuneller fra Vågsbygd til Kristiansand. Reguleringsplanen ble godkjent i januar 2016. Her er det stadfestet at all boligbebyggelse i planen skal bygges helt og...
  Read More

Nordic wooden cities