Trondheim, Norway

Hovedmål for Trondheim - Den moderne Treby

Trondheim kommune har siden starten deltatt aktivt i Nordiske trebyer. Arbeidet med å utvikle trebyen Trondheim har hentet inspirasjon og kompetanse fra et omfattende nettverk på nordisk nivå. Dette har styrket arbeidet med ”Tresenteret i Trondheim”, et kompetansesenter knyttet direkte opp til NTNU, og videre bl.a. ledet til et bystyrevedtak hvor byen har satt seg ambisiøse mål for en videre utvikling av Trondheim som Norges og Nordens fremste ”treby”. Trondheim kommune vil her, som eier, planlegger og byggherre prioritere økt bruk av tre som byggemateriale for å nå målsettingen om en bærekraftig utvikling av kommunen. I dette ligger nybygging og fortetting av byen ved ny bruk av tre i eksisterende trehusområder, samt å bevare, sikre og videreutvikle den historiske trebyen.

Trondheim kommune skal også som plan- og bygningsmyndighet, ved bestemmelser og retningslinjer bidra til å øke bruken av tre. Kommunen kan som både tiltakshaver og forvalter av plan- og bygningsloven, bidra til økt bruk av tre. Prosjekter som peker seg ut fremover kan være: – Ny boligutbygging i områdene Dragvoll, Brøset og Utleir. – Fortetting/nybygging i sentrumsområdene. – Kommunale bygg som barnehager, skoler, boliger, nytt rådhus, parkeringshus.. Også andre installasjoner som broer, bymøbler, etc. vil være av interesse. Trondheim kommune skal gjennom opplæring og etterutdanning av egne saksbehandlere, bl.a. i samarbeid med NTNU og de nordiske medlemmer i Nordiske Trebyer, sørge for at kvalitet og nyskapende bruk av tre ivaretas. Dette gjelder bl.a. arkitektoniske kvaliteter og tilpasninger i eksisterende trehuskvaliteter, samt miljømessige byggemåter ved bygging av sunne hus med trematerialer.

Trondheim kommune vil gjennom samarbeid med utdannings- og forsknings-institusjonene, både i Norge og i Norden, samt den nordiske trebransjen, sørge for informasjon og kunnskapsutveksling om verdien av og bruk av tre i nye byggeprosjekter ut mot konsulenter, byggebransje og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. I dette ligger etablering/utvikling av samarbeid med utbyggere/eiendomsutviklere og planleggere. Samarbeid og kunnskapsutveksling kan foregå gjennom felles deltagelse i ulike regionale, nasjonale, nordiske og europeiske samarbeidsoppgaver/-prosjekter og konferanser. Trondheim kommune skal i samarbeid med den nasjonale og nordiske tresatsingen bidra til å utvikle en hensiktsmessing arbeidsform som skal ha som mål å bidra til å styrke den Midt-Norske trenæringen lokalt og regionalt slik at aktiviteten økes og eksisterende ressurser i bransjen brukes. Kommunen ønsker å benytte byggeprosjekter som drivkraft i måloppnåelse og regional nærings-/verdikjedeutvikling. Trondheim kommune skal gjennom økt informasjonstilgang, utstillinger og gode byggeprosjekter synliggjøre og markedsføre trebyen Trondheim og våre nordiske samarbeidsparter på en slik måte at byens innbyggere og verden forøvrig får kunnskap om treets unike muligheter både i bygninger og i urbane sammenhenger.

Contact Information

trondheim

Project Leader

Turid Helle

Trondheim Kommune

+47 9248 2321

turid.helle@trondheim.kommune.no

www.trondheim.kommune.no

www.trondheim.kommune.no/trebyentrondheim/

 • TATT GODT IMOT

  NORDISK MASSIVTRE ER I FULL GANG MED å TRANSPORTERE PRODUKSJONSUTSTYR FRA LUSTER I SOGN TIL SIVA I KONGSVINGER. Av Bård Engh – I midten av april skal vi ha alt utstyret på plass. Så begynner...
  Read More
 • Konferanse – Fremtiden er fornybar!

  DAGSKONFERANSE OM TREARKITEKTUR OG EFFEKTEN AV TRE PÅ MENNESKER, 5 APRIL, HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET Vi inviterer til en spennende dagskonferanse med fokus på bruk av massivtre i større bygg og effekter ved bruk av tre...
  Read More
 • WOOD BUILDING SUMMIT SKELLEFTEÅ

  Wood Building Summit is a meeting point for knowledge sharing on sustainable and efficient wood building. Every second year the summit is held in Skellefteå, a city where the municipality, Academy and industry cooperate in...
  Read More
 • ICBT 2017

  3rd International Conference on Timber Bridges Skellefteå, Sweden, 26-29 June, 2017 SP Technical Research Institute of Sweden in cooperation with Luleå University of Technology have the pleasure to invite you to a Conference on Timber...
  Read More
 • Welcome to Trondheim 27th-29th of September 2017

  Forum Wood Building Nordic 2017 invites you to Trondheim, Norway for the sixth Nordic conference focusing on zero emission cities and neighbourhoods. Cities are growing, how do we make them grow green in the future?...
  Read More
 • PUDASJäRVI – THE LOG CAPITAL AND A NEW MEMBER OF NWC

  Log is the natural choice for building material in the densely forested municipality of Pudasjärvi. Pudasjärvi showcases some of the world’s foremost modern public log buildings, along with other log houses, such as the church...
  Read More
 • KONGSVINGER ER MEDLEM I NORDISKE TREBYER

  Kongsvinger er en by i kontinuerlig utvikling. Det bygges og det rives. En levende by er aldri ferdig. Fremtidens Kongsvinger er en by med mer liv og røre. Omgivelsene betyr mye for mange. Vi trives...
  Read More
 • TRETORGET I ELVERUM

  Tretorget as har sitt hovedkontor i Elverum i Norge og er et konsulent firma som jobber som pådrivere for innovasjon og bedre resultater innen skog – og trenæringa. Eierne er de store skog – og...
  Read More
 • KEMI – NEW MEMBER IN NWC

  The city of Kemi has joined the Nordic Wooden Cities -network as a third city in Finland. The city government of Kemi made the decision in this matter on 30th May 2016. The cities of...
  Read More
 • TRE-KANTEN I KRISTIANSAND

  Tomten er et restareal på 5,6 da som ligger over nye tuneller fra Vågsbygd til Kristiansand. Reguleringsplanen ble godkjent i januar 2016. Her er det stadfestet at all boligbebyggelse i planen skal bygges helt og...
  Read More

Nordic wooden cities